Պռոշյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1351 Տեղական վճարներ/աղբահանություն/ 900115107238150Ամսական  Ընտրել
2120 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 90011610702114114.3Տարեկան  Ընտրել
1351Ա -տեղական վճարներ "ՆՈՂԱԿԿԱՆ ՎՃԱՐ 9001070016216500Ամսական  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աղբահանություն 900115107238150Ամսական  Ընտրել
1146Ա - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 900115001407246000Տարեկան  Ընտրել